ಯುಐಡಿಎಐ ಆಧಾರ್ ಬಗ್ಗೆ Mausi ಮನವರಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ
ಆಧಾರ್ ಹಾಸ್ಯ

ಯುಐಡಿಎಐ ಆಧಾರ್ ಬಗ್ಗೆ Mausi ಮನವರಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ

Do you know what happened when UIDAI tried to convince basanti’s mausi that Aadhaar was a good idea? In this Sholay remake, UIDAI plays Jai and Aadhaar is Veeru. Mausi : Are UIDAI, bas itna samaz lo ke internet par privacy seene par pathhar ke sil ki tarah hoti hai. ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು…