ಆಧಾರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್

ಆಧಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಂಚನೆಗಳು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ

Title of article Source Location Date Fraud Online banking fraud racket busted – 4 including kingpin held Hindustan Times Delhi 25-05-2018 Banking Fraud Aadhaar-link con calls may wipe out your bank balance The Times of India Lucknow 13-05-2018 Phishing Scam Credit card fraud: 3 nabbed in Bengal Times of India ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು…

ಆಧಾರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್

ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಕಲಿ ಅಥವಾ ಖೋಟಾ ಆಧಾರ್ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿ

Title of article Source Location Date Fraud How Aadhaar in Database Other Documents Fringe area tenants under cop scanner The Telegraph Palamu 23-09-2018 Property rent Forged NA Y Aligarh killings: Police to quiz ex-SP MLA over ‘fake encounter’ charge The Times of India Aligarh 23-09-2018 NA NA NA Y Two ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು…

ಭದ್ರತಾ ವಿಫಲವಾದರೆ

It took exposing a vulnerability publicly to get UIDAI to block (not fix) it

Late Saturday night, security researcher Abhay Rana published a post detailing an XSS vulnerability on the UIDAI portal at resident.uidai.gov.in that allowed anyone to embed content on the website, so that when the appropriate url was accessed, UIDAI would appear to host that content. The vulnerability was a result of UIDAI running ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು…

ಭದ್ರತಾ ವಿಫಲವಾದರೆ

ಆಧಾರ್ ಅಪಾಯಸಾಧ್ಯತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ

Vulnerability reported in resident.uidai.gov.in allows anyone to change content on the UIDAI website. The UIDAI Resident Portal has direct access to Aadhaar demographic data. The vulnerability (XSS) allows anyone to embed any tweet on the UIDAI website The Vulnerability The UIDAI Resident Portal (with read access to entire Aadhaar Demographic data) ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು…

ಆಧಾರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್

Aadhaar doesn’t have security breaches, it is a well maintained vulnerability highway!

So, we have yet another Aadhaar breach. Not the first, of course. The UIDAI response in each instance denies any security vulnerabilities, but falls short of disproving the reported breaches. This, of course is followed by random claims of Aadhaar being safe, propaganda and a relentless push for the adoption ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು…

ವಿರೋಧಿ ಆಧಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಕಲೆ

ಒಂದು Warkari ಪಂಢರಪುರದಲ್ಲಿನ

Poem: Ramu Ramanathan Narrated by: Omkar Govardhan Photo:Anand Deshpande Night falls down from the sky The Warkari gathers a bit of a cloud on his thigh The darkness embraces him as he sighs He invokes Namdeo / Eknath / Janabai Did they also have an Aadhaar? Or Nir-Aadhaar did they ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು…

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ
ಆಧಾರ್ ಕೊಎರ್ಷನ್

ಸೆಂಟರ್ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು - ಗಿಲ್ಟಿ ಮುಗ್ಧ ಸಾಬೀತಾಯಿತು ಹೊರತು

ಮುಖಪುಟ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಹಂಸರಾಜ್ ಅಹಿರ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹಂಚುವುದನ್ನು ನೋಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪಿಟಿಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು 19 ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ. ನಿನ್ನೆ, ಪಿಟಿಐ ಹೊಂದಿತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು…