मुखपृष्ठ सुरक्षा भंगआधार सक्षम पाळत ठेवणे प्रस्तावित सार्वजनिक क्रेडिट रजिस्ट्रीवरील भारतीय रिर्झव्ह बँकेचा अहवाल कुठली गुपितं लपवत आहे?

प्रस्तावित सार्वजनिक क्रेडिट रजिस्ट्रीवरील भारतीय रिर्झव्ह बँकेचा अहवाल कुठली गुपितं लपवत आहे?

by द्वारे प्रकाशित
2 comments
What secrets does the RBI report on the proposed Public Credit Registry hide?