ஆதார் முரண்பாடுகள்

என்ன இரகசியங்களை செய்கிறது முன்மொழியப்பட்ட பொது கடன் பதிவகம் மறைத்தல் ஆர்பிஐ அறிக்கை?

அக்டோபர் 2017, இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் அறிவித்தது ஒரு உயர் மட்ட பணிக்குழு that would study and help set up a transparent and comprehensive public credit registry (PCR). The RBI's PCR was intended to be "an extensive database of credit information for India that is accessible to all stakeholders". The PCR was intended to help improve efficiencies in the Indian credit market, aid financial inclusion, help control deliquencies and in general improve the ease of doing business. (more…)

மூலம் அனந்த, முன்பு
ஆதார் நிர்பந்தமும்

Lokniti அறக்கட்டளை: ஆதார் மொபைல் இணைப்பு பின்னால் அரசு சாரா

The Lokniti Foundation is a secretive organisation with no website, no presence on social media, and no public list of trustees. Their registered office is a sealed building in south Delhi’s outskirts. According to its brochure, it is a non-profit established “with the primary objective to improve the quality of Read more…

மூலம் சாம், முன்பு
ஆதார் இயக்கப்பட்டது கண்காணிப்பு

எப்படி தேசீயக் கேம்பிரிட்ஜ் Analytica உருவங்களுடன் எங்கள் தரவு அறுவடை உள்ளன

Recently the UK based company, Cambridge Analytica has been செய்தியில் for illegally harvesting user data from Facebook and enabling the use of this stolen data to influence the US Presidential election in 2016 in favour of Donald Trump. Cambridge Analytica has also been linked to several other elections including the Brexit referendum that led to Britain leaving the EU. (more…)

மூலம் அனந்த, முன்பு
ஆதார் முரண்பாடுகள்

செல் கோழிக்கோடு சைபர் ஆதார் இணைப்பு அட்டை மோசடி மீது சமீபத்திய அலாரம் ஒலிக்கும்

Frequent warnings by banks and police are apparently not the solution to combating debit/credit card fraud. The Hindu reports that Cyber Cell officials in Kerala’s Kozhikode district are discovering three new cases every month on average. The victims are usually educated middle-class families or the elderly, and many are yet Read more…

மூலம் crnihar, முன்பு
ஆதார் நிர்பந்தமும்

Supreme Court asks: How does Aadhaar prevent money laundering?

The Supreme Court’s Constitution Bench grilled the government’s lawyers on Aadhaar’s potential to prevent bank fraud, reports The Economic Times. During the ongoing hearings to determine the Constitutional validity of Aadhaar, the Bench countered the government’s claim that linking the unique identification number with bank accounts had helped curb black Read more…

மூலம் crnihar, முன்பு
சந்தேகத்துக்குரிய ஆர்வம்

Shooting the whistleblower – Hall of Fame

If there is one thing the Indian state machinery excels at, it is unleashing legal terrorism against whistleblowers. The fight against Aadhaar has its own stars studding the dark. Here they are, in recognition of their work and in gratitude that they spoke truth to power. Even in the face Read more…