ஆதார் செய்திகள்

The Aadhaar verdict – A dark cloud with a slim silver lining

While it is true that the Verdict on the Constitutional validity of Aadhaar reads down the Aadhaar Act in several key areas, the overall effect is one of deep disappointment about the readiness of the Indian judiciary for the digital age. The judgment is rife with a lack of comprehension மேலும் படிக்க ...

ஆதார் ஊழல்

ஆதார் செயல்படுத்தப்படும் வங்கி மோசடிகளை

Title of article Source Location Date Fraud Online banking fraud racket busted – 4 including kingpin held Hindustan Times Delhi 25-05-2018 Banking Fraud Aadhaar-link con calls may wipe out your bank balance The Times of India Lucknow 13-05-2018 Phishing Scam Credit card fraud: 3 nabbed in Bengal Times of India மேலும் படிக்க ...

ஆதார் ஊழல்

பகிரங்கமாக போலி அல்லது போலி ஆதார் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது

Title of article Source Location Date Fraud How Aadhaar in Database Other Documents Fringe area tenants under cop scanner The Telegraph Palamu 23-09-2018 Property rent Forged NA Y Aligarh killings: Police to quiz ex-SP MLA over ‘fake encounter’ charge The Times of India Aligarh 23-09-2018 NA NA NA Y Two மேலும் படிக்க ...

பாதுகாப்பு தோல்வியடைகிறது

அது இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் தடுக்க பெற (சரி இல்லை) அது பகிரங்கமாக ஒரு பாதிப்பு வெளிப்படுத்துவதன் எடுத்து

Late Saturday night, security researcher Abhay Rana published a post detailing an XSS vulnerability on the UIDAI portal at resident.uidai.gov.in that allowed anyone to embed content on the website, so that when the appropriate url was accessed, UIDAI would appear to host that content. The vulnerability was a result of UIDAI running மேலும் படிக்க ...

பாதுகாப்பு தோல்வியடைகிறது

ஆதார் ஏதுநிலை பொது வெளிப்படுத்தும்

Vulnerability reported in resident.uidai.gov.in allows anyone to change content on the UIDAI website. The UIDAI Resident Portal has direct access to Aadhaar demographic data. The vulnerability (XSS) allows anyone to embed any tweet on the UIDAI website The Vulnerability The UIDAI Resident Portal (with read access to entire Aadhaar Demographic data) மேலும் படிக்க ...

ஆதார் ஊழல்

ஆதார் பாதுகாப்பு தோல்விகளுக்கான இல்லை, அது நன்கு பராமரிக்கப்பட்ட பாதிப்பு நெடுஞ்சாலை உள்ளது!

So, we have yet another Aadhaar breach. Not the first, of course. The UIDAI response in each instance denies any security vulnerabilities, but falls short of disproving the reported breaches. This, of course is followed by random claims of Aadhaar being safe, propaganda and a relentless push for the adoption மேலும் படிக்க ...

பாதுகாப்பு தோல்வியடைகிறது

Aadhaar’s latest breach

Yet another Aadhaar breach. Yet another UIDAI denial that misses the point entirely. There is yet another report of Aadhaar’s ECMP software being patched to bypass security by replacing parts of its code with insecure versions of code from previous versions, reports Huffington Post. Do read the full article, but மேலும் படிக்க ...

சட்டம்

Shamnad பஷீர் வி இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் - தில்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் ரிட் மனு

Prof. Shamnad Basheer filed a writ petition in the High Court of Delhi with regard to the violations of privacy due to the leaks of Aadhaar numbers. The petition will be heard after the conclusion of proceedings in the cases challenging the Aadhaar on Constitutional Grounds being heard by the மேலும் படிக்க ...

தேசிய குற்றப் பதிவுகள் கழகம்
ஆதார் நிர்பந்தமும்

மையம் போலீசாருடன் ஆதார் தரவைப் பகிரலாம் - அப்பாவி நிரூபித்தது குற்றவாளி வரை

Union Minister of State for Home, Hansraj Ahir has said that the Center will look into sharing Aadhaar data with police for identifying first time offenders and dead bodies, reports PTI. He was speaking at the 19th All India Conference of Directors of Finger Prints Bureau in Hyderabad. Yesterday, PTI had மேலும் படிக்க ...

தேசிய குற்றப் பதிவுகள் கழகம்
ஆதார் நிர்பந்தமும்

தமிழகத்தில் நடந்த தலைமை ஆதார் பயோமெட்ரிக் தரவு அணுக வேண்டும் போலீஸ் விரும்புகிறது

The NCRB Director, Ish Kumar has requested Hansraj Ahir, Union Minister of State for Home to provide access to Aadhaar data to the police, reports PTI. He was speaking at the 19th All India Conference of Directors of Finger Prints Bureau in Hyderabad Ahir also wants an “early intervention” by the மேலும் படிக்க ...