సెక్యూరిటీ ఫెఇల్స్

It took exposing a vulnerability publicly to get UIDAI to block (not fix) it

Late Saturday night, security researcher Abhay Rana published a post detailing an XSS vulnerability on the UIDAI portal at resident.uidai.gov.in that allowed anyone to embed content on the website, so that when the appropriate url was accessed, UIDAI would appear to host ఇంకా చదవండి…

సెక్యూరిటీ ఫెఇల్స్

ఆధార్ భేద్యత పబ్లిక్ ప్రకటన

Vulnerability reported in resident.uidai.gov.in allows anyone to change content on the UIDAI website. The UIDAI Resident Portal has direct access to Aadhaar demographic data. The vulnerability (XSS) allows anyone to embed any tweet on the UIDAI website The Vulnerability The UIDAI ఇంకా చదవండి…

నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో
ఆధార్ నిర్బంధాన్ని

సెంటర్ పోలీసు ఆధార్ డేటా పంచుకోవచ్చు - గిల్టీ అమాయక నిరూపించబడింది తప్ప

Union Minister of State for Home, Hansraj Ahir has said that the Center will look into sharing Aadhaar data with police for identifying first time offenders and dead bodies, reports PTI. He was speaking at the 19th All India Conference of ఇంకా చదవండి…

నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో
ఆధార్ నిర్బంధాన్ని

ఎన్సిఆర్బి చీఫ్ పోలీసు ఆధార్ బయోమెట్రిక్ డేటాను ప్రాప్తి కలిగి కోరుకుంటున్నారు

The NCRB Director, Ish Kumar has requested Hansraj Ahir, Union Minister of State for Home to provide access to Aadhaar data to the police, reports PTI. He was speaking at the 19th All India Conference of Directors of Finger Prints Bureau ఇంకా చదవండి…

ఆధార్ నిర్బంధాన్ని

ఇన్ఫోసిస్ ఫినాకిల్ సాఫ్ట్వేర్ ఆధార్ లేకుండా బ్యాంకు ఖాతాల సృష్టి ఖండించింది

In what is a clear violation of a Supreme Court order that Aadhaar cannot be made mandatory for bank accounts till the case in the Supreme Court is concluded, the Finacle banking software used by banks requires Aadhaar in order ఇంకా చదవండి…