ఆధార్ వైరుధ్యాలు

కొసీకోడీ సైబర్ సెల్ ఆధార్ లింకింగ్ కార్డు మోసం తాజా అలారం ధ్వనులు

Frequent warnings by banks and police are apparently not the solution to combating debit/credit card fraud. The Hindu reports that Cyber Cell officials in Kerala’s Kozhikode district are discovering three new cases every month on Read more…

ద్వారా crnihar, క్రితం
ఆధార్ స్కాం

పోలీస్ అహ్మదాబాద్ లో నకిలీ ఆధార్ రాకెట్టు కావడమనేది నిర్భంధాన్ని మూడు

AHMEDABAD: In another instance of a fake Aadhaar creation racket, police here arrested three people who were making Aadhaar cards for people who did not have any identity documents, and were charging Rs 600 per Read more…

ద్వారా crnihar, క్రితం
ఆధార్ తెలివితక్కువ

హైదరాబాద్ యొక్క జనాభా కంటే ఎక్కువ ఆధార్ కార్డులు ఉత్పత్తి

HYDERABAD: Huge discrepancies have come to light in projected population of Hyderabad and Rangareddy districts as well as bifurcated Andhra Pradesh vis a vis census records and the number of Aadhaar cards generated, putting UIDAI Read more…

ద్వారా పవర్, క్రితం