ఆధార్ మినహాయింపులు

జార్ఖండ్ ప్రభుత్వం పిడిఎస్ కోసం డిబిటి రద్దు ప్రయత్నిస్తుంది

ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో ఆహార హక్కు ప్రచారం ద్వారా నివేదించారు జార్ఖండ్లో రాంచీ యొక్క నగరిలో బ్లాక్ లో ప్రజాపంపిణీ వ్యవస్థకు ప్రత్యక్ష బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ పైలట్, రాష్ట్రంలో చాలా పేదవాడు కొన్ని విస్తృతంగా వదిలిపెట్టడం మరియు ఆహార రాలేదు. ఆధార్ యొక్క దయ్యాలు, ప్రభుత్వం ఇంకా చదవండి…

తప్పు దోవ

80,000 దెయ్యం ఉపాధ్యాయులు ప్రభుత్వం దావా ఆధార్ కారణంగా ఆర్టిఐ ద్వారా నిరూపించారు దొరకలేదు

This January, HRD Minister Prakash Javdekar had made a claim that 80,000 ghost lecturers had been found due to linking of Aadhaar. “So far only 85% teachers have given their Aadhaar numbers and we have found 80,000 cases in which lecturers were listed as employed with more than one institutes,” ఇంకా చదవండి…

Indu cannot get her scholarship because Aadhaar repeatedly misspells her name
ఆధార్ మినహాయింపులు

5 పిల్లల్లో Amadagur పాఠశాల 5 వ తరగతి నుండి 23 బయటకు స్కాలర్షిప్లను పొందలేము ఎందుకంటే #AadhaarFAIL

5 children from a single class of of 23 students in a single government school in Amadagur, Andhra Pradesh will not get their scholarships this year. They have Aadhaar cards. But the Aadhaar cards have wrong data entered and even on correction, the new card still contains wrong data. As a ఇంకా చదవండి…

ఆధార్ మినహాయింపులు

Did Aadhaar help remove 80,000 ghost teachers? Or were real teachers excluded?

The ministry of HRD recently made a claim that 80,000 “ghost teachers” were identified because of Aadhaar. HRD Minister Prakash Javdekar had made this stunning claim: “There are certain ‘ghost’ teachers who use proxy methods and are apparently teaching at multiple places as full-time employees. After the introduction of Aadhaar, ఇంకా చదవండి…

వ్యతిరేక ఆధార్ ప్రొటెస్ట్ ఆర్ట్

O, did you know Ashwathama does not have an Aadhaar

Ashwathama By Ramu Ramanathan Recited by Denzil Smith I met Ashwathama At Mama Kane’s Swacha Uphargriha He says Bhai, the times are bad The Bharamastra fell in Vidharbha 12 years of famine in the region In his horse-voice, he describes the suicides Can I get food grains, sugar, kerosene for my people? ఇంకా చదవండి…