ఆధార్ స్కాం

ఆధార్ బ్యాంకింగ్ మోసాలు ఎనేబుల్

Title of article Source Location Date Fraud Online banking fraud racket busted – 4 including kingpin held Hindustan Times Delhi 25-05-2018 Banking Fraud Aadhaar-link con calls may wipe out your bank balance The Times of India Lucknow 13-05-2018 Phishing Scam Credit card fraud: 3 nabbed in Bengal Times of India ఇంకా చదవండి…

ఆధార్ స్కాం

బహిరంగంగా నకిలీ లేదా నకిలీ ఆధార్ కేసులు

Title of article Source Location Date Fraud How Aadhaar in Database Other Documents Fringe area tenants under cop scanner The Telegraph Palamu 23-09-2018 Property rent Forged NA Y Aligarh killings: Police to quiz ex-SP MLA over ‘fake encounter’ charge The Times of India Aligarh 23-09-2018 NA NA NA Y Two ఇంకా చదవండి…

సెక్యూరిటీ ఫెఇల్స్

It took exposing a vulnerability publicly to get UIDAI to block (not fix) it

Late Saturday night, security researcher Abhay Rana published a post detailing an XSS vulnerability on the UIDAI portal at resident.uidai.gov.in that allowed anyone to embed content on the website, so that when the appropriate url was accessed, UIDAI would appear to host that content. The vulnerability was a result of UIDAI running ఇంకా చదవండి…

సెక్యూరిటీ ఫెఇల్స్

ఆధార్ భేద్యత పబ్లిక్ ప్రకటన

Vulnerability reported in resident.uidai.gov.in allows anyone to change content on the UIDAI website. The UIDAI Resident Portal has direct access to Aadhaar demographic data. The vulnerability (XSS) allows anyone to embed any tweet on the UIDAI website The Vulnerability The UIDAI Resident Portal (with read access to entire Aadhaar Demographic data) ఇంకా చదవండి…

ఆధార్ స్కాం

Aadhaar doesn’t have security breaches, it is a well maintained vulnerability highway!

So, we have yet another Aadhaar breach. Not the first, of course. The UIDAI response in each instance denies any security vulnerabilities, but falls short of disproving the reported breaches. This, of course is followed by random claims of Aadhaar being safe, propaganda and a relentless push for the adoption ఇంకా చదవండి…

చట్టపరమైన

Shamnad బషీర్ v యుఐడిఎఐ - ఢిల్లీ హైకోర్టులో రిట్ పిటిషన్

Prof. Shamnad Basheer filed a writ petition in the High Court of Delhi with regard to the violations of privacy due to the leaks of Aadhaar numbers. The petition will be heard after the conclusion of proceedings in the cases challenging the Aadhaar on Constitutional Grounds being heard by the ఇంకా చదవండి…

వ్యతిరేక ఆధార్ ప్రొటెస్ట్ ఆర్ట్

లో పండరపుర ఒక Warkari

Poem: Ramu Ramanathan Narrated by: Omkar Govardhan Photo:Anand Deshpande Night falls down from the sky The Warkari gathers a bit of a cloud on his thigh The darkness embraces him as he sighs He invokes Namdeo / Eknath / Janabai Did they also have an Aadhaar? Or Nir-Aadhaar did they ఇంకా చదవండి…

నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో
ఆధార్ నిర్బంధాన్ని

సెంటర్ పోలీసు ఆధార్ డేటా పంచుకోవచ్చు - గిల్టీ అమాయక నిరూపించబడింది తప్ప

హోం కోసం కేంద్ర సహాయమంత్రి, హన్స్రాజ్ అహిర్ సెంటర్ మొదటిసారి అపరాధులకు మరియు మృతదేహాలను గుర్తించటానికి పోలీసు ఆధార్ డేటాను భాగస్వామ్యం పరిశీలిస్తాము అని చెప్పాడు పిటిఐతో నివేదిస్తుంది. అతను 19 హైదరాబాద్ లో ఫింగర్ ప్రింట్స్ బ్యూరో డైరెక్టర్ల అన్ని భారతదేశం కాన్ఫరెన్స్ వద్ద మాట్లాడుతూ. నిన్న పిటిఐతో కలిగి ఇంకా చదవండి…